Korenwereld.nl gaat stoppen!

Het is niet meer mogelijk om uw koor te abonneren op Korenwereld.nl.
Korenwereld.nl is een kleine onderneming met het doel om koren te ondersteunen op het gebied van adminstratie. De ontwikkelingen op het gebied van beveiliging en maatregelen rond Internet gaan echter zover dat een drastische herbouw van Korenwereld.nl noodzakelijk is. De investeringen zijn helaas te groot om nog met dit initiatief door te gaan. Vanaf 1 augustus 2019 zal Korenwereld.nl daarom definitief de site sluiten. De lopende abonnementen blijven tot die tijd gewoon van kracht.

Algemene Voorwaarden Korenwereld.nl:

Privacyverklaring Korenwereld.nl: